DEN KÄRA LEKEN - VÅRA NORDISKA CIRKEL- OCH KEDJEDANSRÖTTER

Boksläppet ägde rum 29 juni 2012 i samband med den första Nordiska Festivalen för Heliga danser på Tallnäs stiftsgård i Småland.

I Erikskrönikan, c:a 1335, finns den äldsta berättelsen om kedjedans i Sverige. Gästerna vid bröllopet mellan Birger Jarls son Valdemar och den danska prinsessan Sofia år 1260 kunde både ute och inne glädja sig åt: ”Danz ok leker ok fagher ord”.

Balladdansen rör sig i flera dimensioner och ingår i det breda spektrum av sammanhållande, terapeutiska och helande danser som är starkt utrotningshotade i världen. Universella berättelser gestaltade i sång och rörelse kan ge dansarna en upplevelse av ’flow’ och att vara en kropp.

Många människor som dansar tillsammans upplevs ofta som ett hot. Danshistorien är kantad av förbud. I Sverige år 2012 krävs fortfarande tillstånd för att anordna dans trots att sångens och dansens betydelse för vår hälsa är väldokumenterad.

Elisabet Jansson, dansledare, pedagog och musiker, vill med Den kära leken belysa dansens betydelse ur ett historiskt perspektiv.

Bokomslaget, bilagor, läsanvisningar och extramaterial

Om du klickar på länken nedan kan du se hur bokomslaget ser ut. Du hittar även bilagor, länkar, extramaterial och några läsanvisningar, dvs. komplement till boken.

I kapitel sex nämns bilder med anknytning till Sankte Staffan som man kan hitta i länkar från Historiska muséet. Dessa länkar fungerar för närvarande inte, men ska uppdateras i slutet av augusti. Du kommer då att kunna hitta även dessa länkar här.

Internetlänkar i referenslistan i boken kan vara problematiska. Ibland tas de bort från nätet, vilket jag beklagar. Kanske går det att söka sig fram till informationen ändå.

Till kapitel sju hör bilagor som inte fick plats i boken. Dessa listas i slutet av kapitlet och finns i stället här:

Bokomslaget, bilagor och extramaterial