JORDALYFT - en dansrit

Vår ambition med verket

Vi vill gestalta en av vår tids ödesfrågor: Människans överlevnad på jorden. Hur ser vårt ansvar för vår livsmiljö och kommande generationer ut? Människan har sen urminnes tider rustat sig för verkligheten genom att skapa en rituell verklighet för att hålla samman och hela trauman. Berättelsen, musiken och dansen var en enhet, men delarna separerades under historiens gång. Deltagande byttes mot åskådande. I ”Jordalyft – en dansrit” inbjudes hela människan att delta och beröras, ”förankrade i jorden - sträckta mot himlen”. Musiken och danserna är skapade i vår skandinaviska/nordiska tradition.

Uruppförande

Uruppförandet på Sigtunastiftelsen kunde, efter att ha flyttats fram tre gånger på grund av Covidpandemin, genomföras 24 april 2022. Lars Björklund reciterade sina texter, Maria Hulthén Birkeland framförde sin musik med sång och på fiol, Petter Bergander medverkade på flygel och dragspel.

Förberedande workshops och retreat 2020 och 2021

Under 2020 kunde vi genomföra en dansdag i Sveasalen, Tierp, 7 mars (i sista minuten!). Vi fördjupade oss i cirkel- och kedjedanser från den skandinaviska/nordiska traditionen och lärde oss danserna i ”Jordalyft”. De 18 deltagarna bidrog med synpunkter så att koreografierna blev organiska och lätta att ta till sig. Detta var mycket värdefullt inför det fortsatta arbetet. Vi hade också förmånen att ha levande musik av och med Maria Hulthén Birkeland, verkets kompositör.

Efter sommaren var det ett tillfälligt "fönster" i pandemin och vi kunde genomföra retreaten "Jordalyft" på Refugiet 18-20 september under strikt smittsäkra former. Alla tre upphovspersonerna medverkade. Vi fördjupade oss i dansriten, övade på danserna och delade både tystnad och våra tankar om temat.

30 oktober 2021 genomförde vi en dansdag i Tierp under ledning av Elisabet och Maria. Dagen avslutades med den kompletta dansriten. 5 deltagare reciterade texterna.

12 nya Jordalyftdansledare

Tillsammans med Sensus Skåne-Blekinge genomfördes en utbildning 17-19 mars 2023 i Malmö för dansledare som ville lära sig leda "Jordalyft" och andra intresserade. Under söndagen diplomerades 12 dansledare vilka nu är behöriga att leda dansriten. Helgen avslutades med att dessa ledde "Jordalyft-en dansrit" i Kirsebergskyrkan då även ett stort antal tillkommande gäster deltog.

Jordalyfthäftet

Här kan du köpa Jordalyfthäftet och även läsa ett smakprov:

CD - Jordalyft - en dansrit

Här kan du köpa CD:n

Framtiden

"Steg för steg" dansar nu vår rit ut i världen. Vi kommer gärna till er! Det kan handla om ett studieförbund, en församling, ett företag osv. Kanske vill ni arrangera en temadag som tar upp miljö, klimat, fred eller andra frågor där "Jordalyft" kan passa. Eller önskar ni en workshop och ett genomförande av dansriten? Maila till: elisabet@vilairorelse.nu så kan vi vidarebefordra era önskemål till Jordalyftdansledarna.

Fred med jorden

"Nu återstår hoppet att vapnen skola läggas ner medan jorden ännu har så mycket osårad hud kvar att den kan leva och läka alla sår. Och att de överlevande skola inse att de, drivna av samma nöd, måste gemensamt sluta fred med jorden." (Elin Wägner, Elisabeth Tamm i "Fred med jorden", 1940).

Upphovspersoner

  • Lars Björklund, författare, tidigare kaplan på Sigtunastiftelsen och musikant, har skrivit texterna.
  • Maria Hulthén Birkeland, kompositör, sångerska och riksspelman, känd från ”Din ljusa skugga” och en lång rad andra verk, har komponerat musiken.
  • Elisabet Jansson, diplomerad dansledare, musiker, biolog och pedagog, har koreograferat danserna.