JORDALYFT - en dansrit

Vår ambition med verket

Vi vill gestalta en av vår tids ödesfrågor: Människans överlevnad på jorden. Hur ser vårt ansvar för vår livsmiljö och kommande generationer ut? Människan har sen urminnes tider rustat sig för verkligheten genom att skapa en rituell verklighet för att hålla samman och hela trauman. Berättelsen, musiken och dansen var en enhet, men delarna separerades under historiens gång. Deltagande byttes mot åskådande. I ”Jordalyft – en dansrit” inbjudes hela människan att delta och beröras, ”förankrade i jorden - sträckta mot himlen”. Musiken och danserna är skapade i vår skandinaviska/nordiska tradition.

Uruppförande

Uruppförandet på Sigtunastiftelsen är framflyttat för tredje gången på grund av Covidpandemin. Nytt datum 24 april 2022. Mer information kommer.

Förberedande workshops och retreat 2020 och 2021

Under 2020 kunde vi genomföra en dansdag i Sveasalen, Tierp, 7 mars (i sista minuten!). Vi fördjupade oss i cirkel- och kedjedanser från den skandinaviska/nordiska traditionen och lärde oss danserna i ”Jordalyft”. De 18 deltagarna bidrog med synpunkter så att koreografierna blev organiska och lätta att ta till sig. Detta var mycket värdefullt inför det fortsatta arbetet. Vi hade också förmånen att ha levande musik av och med Maria Hulthén Birkeland, verkets kompositör.

Efter sommaren var det ett tillfälligt "fönster" i pandemin och vi kunde genomföra retreaten "Jordalyft" på Refugiet 18-20 september under strikt smittsäkra former. Alla tre upphovspersonerna medverkade. Vi fördjupade oss i dansriten, övade på danserna och delade både tystnad och våra tankar om temat.

30 oktober 2021 genomförde vi en dansdag i Tierp under ledning av Elisabet och Maria. Dagen avslutades med den kompletta dansriten. 5 deltagare reciterade texterna.

Upphovspersoner

  • Lars Björklund, författare, tidigare kaplan på Sigtunastiftelsen och musikant, har skrivit texterna.
  • Maria Hulthén Birkeland, kompositör, sångerska och riksspelman, känd från ”Din ljusa skugga” och en lång rad andra verk, har komponerat musiken.
  • Elisabet Jansson, diplomerad dansledare, musiker, biolog och pedagog, har koreograferat danserna.