JORDALYFT - en dansrit

Förberedande workshop, retreat och uruppförande

Vi vill gestalta en av vår tids ödesfrågor: Människans överlevnad på jorden. Hur ser vårt ansvar för vår livsmiljö och kommande generationer ut? Människan har sen urminnes tider rustat sig för verkligheten genom att skapa en rituell verklighet för att hålla samman och hela trauman. Berättelsen, musiken och dansen var en enhet, men delarna separerades under historiens gång. Deltagande byttes mot åskådande. I ”Jordalyft – en dansrit” inbjudes hela människan att delta och beröras, ”förankrade i jorden - sträckta mot himlen”. Musiken och danserna skapas i vår skandinaviska/nordiska tradition.

Uruppförandet blir 3 maj 2020 på Sigtunastiftelsen. 1-3 maj 2020 inbjuds till en retreat på Refugiet där vi fördjupar oss i dansriten, övar på danserna, delar både tystnad och även våra reflektioner om temat. Obs, begränsat deltagarantal!

Lördagen den 7 mars 2020 inbjuds till en dansdag i Sveasalen, Tierp. Vi fördjupar oss i cirkel- och kedjedanser från den skandinaviska/nordiska traditionen och lär oss danserna i ”Jordalyft”. Deltagarna är välkomna att bidra med synpunkter så att koreografierna blir organiska och lätta att ta till sig.

  • Lars Björklund, författare, kaplan på Sigtunastiftelsen och musikant, har skrivit texterna.
  • Maria Hulthén Birkeland, kompositör, sångerska och riksspelman, känd från ”Din ljusa skugga” och en lång rad andra verk, komponerar musiken.
  • Elisabet Jansson, diplomerad dansledare, musiker och pedagog, koreograferar danserna.