Företaget

Företagsnamnet, vilairörelse.nu®, rymmer en paradox. Begreppet vila ger signaler om ett tillstånd utan rörelse. Ett sådant tillstånd innebär i själva verket att inget liv finns. I våra kroppar är allt i rörelse, allt ifrån de processer som ständigt pågår i cellerna till de stora musklernas arbete, inte minst hjärtats. Stillasittande och sängliggande under längre tid får alltid negativa konsekvenser.

Att ha god hälsa värderas mycket högt av de flesta människor. Trots hög levnadsstandard är detta inte en självklarhet. Vårt recept är ett alternativ till FASS och komplement till FAR (fysisk aktivitet på recept). Läs mer om hälsobegreppet och företagets recept.

Rörelse i form av dans har i olika undersökningar visat sig ha mycket god effekt både för att främja och förebygga god hälsa. Dessutom har dansen positiva effekter vid olika sjukdomstillstånd. Dans är också den aktivitet som bäst skyddar mot demens! Läs varför!

Våra erbjudanden

Här nedan följer en lista på de vanligaste "paketen":

 • Företag som vill arbeta hälsofrämjande med sin personal rekommenderas att i första hand boka in en serie på 8-10 gånger med sina team. Varje tillfälle innehåller Meditation i rörelse, avspänningsövningar och rogivande cirkeldans.
 • En bra start för ovanstående insats är en eller flera "måbradagar". Dessa bör förläggas på annan ort, gärna med natursköna omgivningar, för att ta till vara den goda effekten av miljöombyte. Programmet innehåller flera av de ingredienser som skissas under "Våra redskap" nedan.
 • Vi erbjuder också andrumsdagar, retreater och kurser på olika kursgårdar i Sverige.
 • vilairörelse.nu erbjuder brudvals och bröllopsdanser som alla kan delta i, brudparet och gästerna tillsammans. Läs mer
 • Även enstaka workshops, i samband med personaldagar eller för att "prova-på", är tänkbara.
 • vilairörelse.nu erbjuder också kurser i meditation i rörelse/Heliga danser samt dansdagar/-kvällar med olika teman.

Till företaget är knutet flera kompetenta och erfarna samarbetspartners, t ex en bildterapeut och en meditationsledare. Verksamheten utformas med stor lyhördhet för kundens behov, idéer och önskemål.

Vår metod

Vår metod leder till att deltagarna:

 • stärker sin självkänsla bl a genom en ökad kroppsmedvetenhet
 • får en ökad förmåga och lust att ta ansvar för sin egen hälsa
 • förbättrar sitt sätt att kommunicera med andra människor, vilket i sin tur leder till ett förbättrat samarbete och stärkt samhörighet i gruppen
 • får kontakt med sin kreativitet
 • lär sig prioritera vila och återhämtning
 • Sammantaget är detta en metod där du som deltar på olika sätt övar medveten närvaro, mindfulness. Du tränar dig att vara uppmärksam med avsikt i nuet, utan att värdera. Du lär dig att acceptera det du inte kan förändra och att göra medvetna val för att förändra det du kan.

Våra redskap

Vi använder flera ingredienser i vårt recept för att uppnå upplevelsen av att ha en god hälsa:

 • Meditation i rörelse, vilket innebär:
 • lätt meditation och rogivande cirkeldans (Heliga danser)
 • avspännings- och andningsövningar
 • vila, rekreerande miljö och tid för återhämtning
 • livgivande tystnad
 • samtal, sång och bildskapande

Våra kunder

Vilairörelse.nu® vänder sig till olika företag som vill arbeta hälsofrämjande med sin personal. Det kan t ex vara företag med personalgrupper i människovårdande yrken. Eftersom detta handlar om utgivande arbete är behovet av att få fylla på energi också stort. Även andra företag där man är medveten om vikten av att investera i personalens hälsa är viktiga målgrupper.

Bland företagets nuvarande och tidigare kunder finns Sigtunastiftelsen, studieförbunden Bilda GävleDala och NBV, Folkmusikens hus i Rättvik och Uppsala Stift. Vi har även anlitats av Landstinget Dalarna, Falu kommun och S:t Lukas i Falun, Gävle och Uppsala.

De tre V:na

Om du vill läsa mer om företagets idé så kan du gå vidare till De tre V:na: Vägen till hälsa går Via kroppen och ger Växtkraft!