Elisabet

I korthet

  • är diplomerad dansledare i meditation i rörelse/Heliga danser, diplomerad retreatledare, utbildad gymnasielärare, biolog och kyrkomusiker.
  • har utövat meditation i rörelse/Heliga danser sedan 1995, först inom ramen för det ordinarie arbetet, efter några år genom uppdrag vid sidan av detta och sedan 2005 i egen rörelse.
  • är regelbundet anlitad kurs- och retreatledare på Refugiet i Sigtuna samt kursledare inom olika studieförbund.
  • var 2005 - 2010 kursledare på grundutbildningen för dansledare på Sundbornsgården utanför Falun.

Utförligare CV

Om du är intresserad av att veta mer om Elisabets bakgrund så kan du läsa vidare om utbildning, arbetslivserfarenhet, erfarenheter som dansledare, intressen mm.

Utbildning

Elisabet har lägre organist- o kantorsexamen, fil kand i kemi, biologi, entomologi och geovetenskap och gymnasielärarexamen i biologi och naturkunskap. Hon är diplomerad dansledare i meditation i rörelse/Heliga danser och har gått ett 50-tal kurser och seminarier för dansledare från hela världen som vidareutbildning. 2008 deltog hon i dokumentationsprojektet "The Hymn of Christ". Detta mysteriespel filmades under en vecka på Findhorn under Maria Gabriele Wosiens ledning för att fira 100-årsminnet av Bernhard Wosiens födelse.

Elisabet har profilerat sig genom sina kunskaper i vårt eget dansarv, dvs cirkel- och kedjedans i den nordiska traditionen. 2010 läste hon universitetskursen: "Medeltida ballader genom historien", 15 hp vid Linnéuniversitetet. 2012 gav hon ut boken "Den kära leken - våra nordiska cirkel- och kedjedansrötter".

Övriga utbildningar: grundkurs i gestaltterapi (personlig utveckling), diplomerad retreatledare, truckkortsutbildning (trucktyp A2, A3, A4, B2).

Arbetslivserfarenhet

Sedan 14 års ålder har Elisabet arbetat med kyrkomusik, på fri- och deltid, som kantor och körledare. Arbetet har främst varit inriktat mot barn i olika åldrar och haft fokus på rörelse, rytm, lek och glädje. Hon har också lett olika vuxengrupper i form av körer, samtalsgrupper och danscirklar. Detta pedagogiska arbete har även inkluderat arbete med ungdomar och ledning av ett skolkyrkoprojekt.

I sin egenskap av biolog har Elisabet arbetat med skadeinsekter på dåvarande Skogshögskolan, som miljö- och hälsoskyddsinspektör, som naturvårdsinventerare mm. Andra värdefulla arbetslivserfarenheter är arbete i skolan som musiklärare och elevassistent, maskinoperatör i tillverkningsindustrin, vandrarhemsvärd, kundvärd på Arbetsförmedlingen samt tentamensvakt.

Erfarenheter som ledare av meditation i rörelse

Elisabet har utövat meditation i rörelse/Heliga danser sedan 1995, först i form av studiecirklar och som ett redskap i arbetet som kyrkomusiker. Efter några år började hon anlitas för uppdrag utanför det ordinarie arbetet av studieförbund, församlingar och kursgårdar. Hon anlitas t ex regelbundet som retreat- och kursledare på Sigtunastiftelsen i Sigtuna.

Elisabet arbetar med personalgrupper och har arbetat med konfirmander och flyktingar, haft föreläsningar på S:t Lukas programkvällar och workshops med körer.

Elisabet är medlem i DUN, Dansledarutbildarnas nätverk, och var 2006 - 2010 kursledare på grundutbildningen för dansledare på Sundbornsgården utanför Falun.

Företaget

Drömmen om att ägna sig åt egen verksamhet hade följt Elisabet under flera år. För att ge näring åt visionerna gick hon först ett par kortare "startaegetkurser" och under våren 2005 en längre nyföretagarutbildning. Drömmen blev verklighet 1 oktober 2005.

I sitt arbete för vilairörelse.nu® knyter Elisabet ihop sina kunskaper med sina erfarenheter för att förverkliga sina idéer om vilka ingredienser ett verksamt hälsofrämjande arbete bör innehålla. Läs mer

Intressen

De tre vuxna barnen, två söner och en dotter med familjer, är tillsammans med släkt och vänner mycket viktiga i Elisabets liv. Hennes stora intresse för folkhälsa liksom genderfrågor, med tonvikt på kvinnors situation historiskt och i nutid, genomsyrar både fritid och arbete.

Elisabet har ett stort intresse för kultur med olika uttrycksformer. Eftersom hon har en holistisk världsbild menar hon att dessa utgör delar av något större och deltar gärna i arrangemang som är gränsöverskridande. Litteratur och eget skrivande är stora intressen, liksom drömgruppsverksamhet och intuitivt bildarbete. Musiken, i dess utvidgade betydelse som inkluderar dans, sång, rytm och dikt, har följt henne genom livet och då särskilt det som berör den folkliga kulturen. 1994 - 2014 sjöng och spelade hon i sånggruppen Krusidur, och 2007 - 2014 var hon medlem i Kårebockens trallarlag som ägnar sig åt att tralla och sjunga till dans.

Elisabet ägnar sig åt friluftsliv i alla väder och olika motionsformer som yoga, styrketräning, stavgång, cykling, argentinsk tango, längdskidåkning mm.