Företagets idé och "De tre V:na"

Vi erbjuder dig en helhetsupplevelse av fysisk aktivitet, återhämtning och själslig vila för att stärka det som får dig att må bra. Vår metod leder till en ökad förmåga att ta ansvar för den egna hälsan.

Grunden i vår verksamhet är att på olika sätt öva medveten närvaro. Du tränar dig att vara uppmärksam med avsikt i nuet, utan att värdera. Du lär dig att acceptera det du inte kan förändra och att göra medvetna val för att förändra det du kan. Här kan du läsa mer om företagets idé beskrivet genom de tre V:na: Vägen till hälsa går Via kroppen och ger Växtkraft!

Vägen till hälsa

Nutidsmänniskan i västerlandet är ofta tyngd av alla yttre och inre krav. Tillspetsat kan kanske dessa sammanfattas i att få en så materiellt hög levnadsstandard att man har råd med de där härliga semestrarna när man äntligen kan börja leva. Vägen dit, dvs vardagen, är för många en enda lång kamp att få tiden att räcka till. Har vi möjligen missat något? Är det inte vägen som är målet?

Receptet bygger på en kravlös metod för att lära sig att vara närvarande i nuet, öva sig på medveten närvaro – idag ofta omnämt som mindfulness. För att kunna komma i kontakt med de resurser som var och en har inom sig ges deltagarna möjlighet att vila i rörelse och uppleva gemenskap, delvis i tystnad. Resurs betyder åter till källan. Vägen till hälsa och välbefinnande ligger inte utanför oss själva. Vi har själva ansvaret för att hitta vår inre källa. Läs mer om hälsa!

Via kroppen

All mänsklig erfarenhet och kunskap har sin utgångspunkt i den varseblivande, levda kroppen. Den kroppsliga upplevelsen kommer alltså först, sen kan vi integrera den i medvetandet. Läs mer! Vår kommunikation med varandra sker till största delen (70-80%, beroende på hur man beskriver kommunikation och vilken forskare man hänvisar till) med hjälp av kroppsspråket. En väl fungerande kommunikation är en förutsättning för goda relationer människor emellan. Därför är metoder som syftar till en god kroppskännedom och bidrar till ökad självkänsla a och o för en hälsofrämjande miljö både på arbetsplatser och i privatlivet.

De redskap som Elisabet använder sig av i sitt arbete är i första hand meditation i rörelse, rogivande cirkeldans, avspännings- och andningsövningar. Meditation i rörelse är lämpligt i alla sammanhang som syftar till ökad kroppskännedom och för att främja kontakt och gemenskap mellan människor. Den här formen av meditation benämns också Heliga danser och kan beskrivas som cirkeldanser med rötter i den folkliga dansen som utövas i ett sammanhang som kan vara helande. De rytmiska rörelserna i dansen bidrar till att öppna vägen till vårt inre. Kroppsminnen väcks till liv och kontakten med inre, läkande krafter möjliggörs.

Andra viktiga ingredienser i verksamheten är vila, rekreerande miljö och tid för återhämtning. Det finns också möjlighet att komplettera med samtal, bildskapande och sång.

Växtkraft

Drivkraften för företaget är en grundmurad tro på människans inneboende möjligheter att själv ta ansvar för sitt liv, sina val och sin hälsa. Till detta kommer att vi som människor inte står ensamma utan behöver lära oss att be om och ta emot hjälp av varandra, allt efter devisen: ”Konsten att lära sig leva är en livslång uppgift.”

"Människor säger att vi alla söker livets mening. Jag tror inte att det är vad vi egentligen söker. Jag tror att vi söker upplevelsen av att leva, så att våra erfarenheter av det rent fysiska livet står i samklang med vårt innersta väsen och vår innersta verklighet, så att vi verkligen känner hänförelsen i att vara levande"(Joseph Campbell)