BRUDVALS OCH BRÖLLOPSDANS

Just nu: KAMPANJERBJUDANDE inför vårens och sommarens bröllopssäsong.

Dans i samband med bröllop har anor långt tillbaka i tiden. Vid riter, ceremonier och fester hör det till att få dansa tillsammans.

  • vilairörelse.nu erbjuder brudvals och bröllopsdanser som alla kan delta i, brudparet och gästerna tillsammans.
  • Det behövs inga förkunskaper eller övningar före bröllopet.
  • Dansen bygger på de folkliga cirkeldanserna. Den är helt prestationslös.

Ceremonier och riter

Vid stora händelser och skeenden i livet, som födelse och död, inträdet i vuxenlivet och parbildning har människor i alla tider skapat särskilda ceremonier. Dessa hjälper oss med övergången från ett tillstånd till ett annat, ofta livsavgörande förändringar. Samtidigt inkluderar vi andra människor i skeendet.

En ceremoni kan också benämnas rit med en särskild ritual, dvs ordning för hur riten går till. I riten samlas människor för att uppleva känslor tillsammans och uttrycka dem i gemensam handling. Riten skiljer ur sig från vardagen. Man kan säga att vi tillsammans går in i ett särskilt rum där riten tar gestalt. Riten har alltid en tydlig början och ett tydligt slut så att deltagarna vet när de lämnar "rummet".

Bröllopsdans

Att dansa i samband med bröllopsriter och på bröllopsfesten har djupa rötter i människans historia.

I vår kultur dansade man kedjedanser och cirkeldanser på medeltiden. På 1500-talet kom pardansen, först i form av polskor som till att börja med dansades "på en fläck". Valsen kom på 1700-talet och "bröllopsvalsen" är numera ett väl inarbetat begrepp. I andra kulturer dansar man fortfarande långdanser och cirkeldanser, den typ av "folkets danser" där alla kan vara med, kvinna som man, gammal som ung. Människor som invandrat till vårt land har fört med sig sina sedvänjor, dvs att dansa i cirkel och på rad. Ibland kan vi t ex läsa om kurdiska bröllopsfester med bilder på dansande människor som håller varandra i hand i långa kedjor.

Dans i samband med större bröllop är än idag vanligt i vårt land, men nu handlar det för det mesta om pardans. När det gäller pardans finns ofta ett inslag av prestationsångest och blyghet. Det är inte längre självklart att våga sig upp på dansgolvet. En ny marknad som blommat upp som en följd av bl a Let´s Dance är att ge kurser i brudvals och annan dans inför bröllopet. Både brudparet och bröllopsgäster kan vara målgrupp. Brudvalsen dansas traditionellt av brudparet ensamma, med gästerna stående runt omkring. Symboliken är stark, här står vi och bildar en cirkel runt omkring er, som ett beskydd. För ett brudpar där inte båda parter är dansanta kan dock en känsla av att inte riktig duga smyga sig på.

Vårt erbjudande

Vilairörelse erbjuder en dansform som inte kräver kostsamma och tidskrävande övningar innan bröllopet. Fördelen med "folkets danser" är att de bygger på en dansform utan hierarkier, där man helt enkelt tar varandra i hand och dansar i en cirkel eller på rad. Stegen är oftast mycket enkla och alla kan vara med.

Brudvalsen dansas av alla tillsammans i en cirkel med enkla steg och utan snurrar. Därefter kan man dansa en "välsignelsedans", där brudparet står i cirkelns mitt och inte behöver göra något annat än känna stödet från släkt och vänner. Innebörden är att via dansen gestalta att vi, era kära, finns för er även i fortsättningen. Inte bara när det är fest utan även i situationer där livet inte är en "dans på rosor". Man kan bl a välja en mycket stämningsfull dans där deltagarna dansar med ljus i händerna, eller en livligare dans med handklappningar.

Därefter följer ett valfritt antal enkla långdanser och/eller cirkeldanser beroende på önskemål från brudparet.

Dans i samband med riten/ceremonien

Välsignelsedansen kan läggas in i själva vigselritualen om rummet och vigselförättaren tillåter det.

Kampanjerbjudande

Välkommen att konsultera vilairörelse.nu för en konsultation!